ユーザー詳細

thành lập năm 2008, Á Châu Event hay còn gọi là doanh nghiệp đơn vị sự kiện Á Châu được sáng lập bởi CEO Phạm Minh Đức.ngày nay doanh nghiệp tổ chức sự kiện Á Châu là nguồn nhân sự và trang bị sự kiện chính cho toàn lĩnh vực tại Hà Nội, TPHCM trong khoảng năm 2008 đến nay.có 100% nguồn nhân sự trong ngành event, làm cho việc trực tiếp ko qua trung gian. sở hữu trang thiết bị sự kiện du nhập từ Tây Ban Nha đương đại nhất ngày nay.Chính sách: Giá rẻ nhất, ưu đãi khuyến mãi 30% các nhà cung cấp cho thuê nhân sự, đồ vật đối mang những đơn vị tổ chức sự kiện, truyền thông đăng ký làm cho đối tác.Miễn phí: người dùng chỉ cần gọi điện, chúng tôi sẽ đến tận nơi giải đáp miễn phí trong 24h.nhà sản xuất của chúng tôi bao gồm: